Sök

VInternet

Internetstatistik

2014-11-19

internetstat2

Internet förändrar samhället och människors liv. Många känner sig kallade att kunna analysera och peka ut faror och möjligheter. Politiker, forskare, debattörer, estradörer, marknads- och trendanalytiker m.fl. ger en ofta spretig och motsägelsefull bild av internet. Inte sällan med en bakomliggande agenda.

Därför driver .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) verksamhetsområdet Internetstatistik med syftet att verkar för att tillförlitlig statistik om internets utveckling produceras och sprids. Webbplatsen internetstatistik.se är deras primära kanal för detta arbete. Här publicerar de statistik från källor som vi granskat och bedömer hålla hög kvalitet när det gäller metodik och rapportering.

Läs mer här: www.internetstatistik.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Integritetspolicy