Sök

VInternet

Driftinformation

Om du har SSL aktiverat i ditt mailprogram kan du få ett felmeddelande med hänvisning till ett cerifikat. Detta är i så fall pga att vi gjort en installation av ett nytt och säkrare certifikat på mailservern. Åtgärd: kontrollera/ändra inställningarna så att du både på inkommande och utgående server har mail.standardbolag.com som värdnamn.

(I bl a iPhone 7 blir SSL aktiverat per default på inkommande server)

Serverstatus

Här kan du se en liveuppdatering av aktiviteten på våra servrar. Statusen av aktiviteten uppdateras var 30:e sekund. De blå strecken i grafen tyder det på aktivitet och att servern fungerar. Skulle du inte se blå streck i grafen skulle det kunna tyda på att det inte är någon aktivitet på servern och att det är en följd av att vi har ett serverbrott (mer info om det under driftinformation i sådant fall).

Mailservern

Status Mailserver

Webbservern

Status Webserver

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2014, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare