Sök

VInternet

Driftinformation

MAIL
Om du har SSL aktiverat i ditt mailprogram kan du få ett felmeddelande med hänvisning till ett cerifikat. Detta är i så fall pga att vi gjort en installation av ett nytt och säkrare certifikat på mailservern. Åtgärd: kontrollera/ändra inställningarna så att du både på inkommande och utgående server har mail.standardbolag.com som värdnamn.

(I bl a iPhone 7 blir SSL aktiverat per default på inkommande server)

WEBBSERVER
För att säkerställa utgående mail från WordPress på webbservern.
Använd tillägg i WP, av typen SMTP Mailer, för en säkrare transport av mail från kontaktformulär mm från er WordPress.

Serverstatus

2022-04-08 kl 16.10: Spamfiltret igång igen. Nertiden berodde på inläsningen av den databas som kraschat.

2022-04-08 kl 12.30 : Tillfälligt stop i spamfiltret, arbete med den pågår och bör vara igång inom kort.

2021-03-18 kl 09.30: Internetförbindelsen igång igen. Avsändaren på mail har fått felmeddelande om att mailet inte kan tas emot av vår mailserver och måste skicka på nytt (om deras egen mailserver inte gett meddelande om att den försöker igen per automatik).

2021-03-18 kl 08.40: Vår leverantörs internetförbindelse ligger f n nere, felsökning pågår.

2021-11-10 kl 17.15: Problem med mailservern, felsökning pågår.

2021-03-11 kl 09.50: Mailservern igång igen. Den håller dock på med en indexering av samtliga mail vilket kan göra att kommunikationen mellan servern och dina mailprogram hamnar i osynk och du tillfälligt bara kan se gamla mail. Indexeringen beräknas vara klar inom några timmar. Logga in på webbmailen (https://mail.standardbolag.com) så kan du  se alla mail på ditt konto.

Om alla dina mail i Inkorgen är i fetstil/olästa: markera Inkorgen (i mapplistan till vänster), högerklicka och välj ”Markera som läst” (finns motsvarande åtgärd i mobilen).

Vi beklagar verkligen det inträffade och tackar för ert tålamod!

2021-03-11: Mailservern gör samtliga mail i Inkorgen olästa. Åtgärd pågår.

2021-02-16 kl 12.10: Felet hittat och åtgärdat, alla tjänster igång igen.

2021-02-16 kl 11.05: F n har en del kunder problem att logga in på sitt mailkonto. Felsökning pågår. Vi meddelar här så snart felet är lokaliserat och åtgärdat.

2020-11-17 kl 10.15: Alla tjänster igång igen.

2020-11-17 kl 10.05: Webbhotellstjänsterna ligger f n nere pga ett fel i en brandvägg. Allt bör vara åter uppe inom 15 min.

2020-07-02 kl 10.00: Systemet igång igen!
Mailservern jobbar nu igenom den mailkö som bildats så det kan uppstå en mindre fördröjning på inkommande mail pga detta. Morgonens missöde stod dessvärre ur vår kontroll men vi beklagar de eventuella olägenheter det har inneburit för er och tackar för ert tålamod!

2020-07-02 kl 09.00: Webbhotellstjänsterna ligger f n nere pga ett akut switchbyte hos serverhallsleverantören. Nertid beräknad ca 45 min-1 tim. Information om åtgärder kommer löpande här.

2020-06-30 kl 10.00: Webbservern igång.
2020-06-30 kl 09.50: Omstart av webbservern pågår. Nertid ca 15 min.

2020-04-07: Om du får felmeddelade om säkerhet/certifikat vid uppkoppling mot mailservern, använd mail.standardbolag.com som inkommande OCH utgående server i mailprogrammets inställningar.

För att nå webmailen: https://mail.standardbolag.com

2020-04-03: Programvaran i mailservern har uppdaterats och mailtjänsten är igång igen. Om mailen i Inkorgen har status Olästa: Logga in på webmailen, högerklicka på Inkorgen och välj ”Markera som lästa”.

2020-04-03: En bug i mailservern gör att mail i Inkorgen får fel status (raderade, olästa etc). En uppdatering av programvaran pågår, därav vissa störningar. Inga inkommande går förlorade utan de köas tills servern är i full drift igen.

2020-01-22 kl 08:35: Mailservern igång igen. Vi beklagar morgonens driftstörningar och tackar för ert tålamod!

2020-01-22 kl 07.08: Mailservern svarar inte. Felsökning pågår.

2020-01-10 kl 10.05: DNS felet skall vara fixat, det kan tyvärr ta en stund innan samtliga DNS servrar uppdateras.

2020-01-10 kl 08.25: Pga av ett överordnat DNS fel hos ISP får vi för tillfället studs på en del mail.

2019-04-01 kl 10.55: Nu är spamfiltret igång som det ska.

2019-04-01 kl 10.30:  SPAMFILTER. För tillfället är det stop i spamfiltret vilket innebär inga inkommande mail på en liten stund. Arbete pågår, bör vara klart inom 30 min.


2018-11-16 kl 9.50: Nu är webbservern igång som den ska.

2018-11-16 kl 7.45:  WEBBSERVER. Pga windows uppdatering som skett under natten hade stoppat mitt i är servern tillfälligt nere. Skall vara uppe igen inom kort, beräknad klart tid ca 9:45.

2018-08-18 kl 9.15: OMSTART av MAILSERVERN. Del i åtgärd pga gårdagens driftstörningar kräver en omstart av mailservern. Det kommer därmed att bli ett kortare (avsiktligt) stopp som tar ca 15 min.

2018-08-17 9.30: Nu är mailtjänsterna igång som de ska.

2018-08-16 kl 8: Mailservern har gått ner under natten och en felsökning pågår. Det går nu att logga in och läsa mailen men SMTP-tjänsten (skicka mail) är fortfarande inte ok. Vi återkommer så snart vi hittat och åtgärdat felet.

2018-08-16 kl 13: Felet är lokaliserat och vi håller på med åtgärd. Mailtrafiken beräknas vara igång inom kort.

2018-08-16 kl 14: Mailservern tuggar nu igenom den mailskörd som blivit köad under fm och allteftersom kommer mail att trilla in. Pga överbelastning stoppar detta dock fortfarande SMTP-tjänsten (att skicka).

2018-08-16 kl 15: Det ska gå att logga in via webmailen och se sina mail men det kan vara väldigt segt. Avstå helst om det inte är av absolut akut karaktär, ju fler som är inne desto segare jobbar servern. Att skicka mail är dock fortfarande stopp på tills inkommande mail-kö är avklarad.

2018-08-16 kl 17.30: Nu är samtliga funktioner på mailservern igång och det ska gå att hämta och skicka mail från Outlook (eller motsvarande), mobiltelefon och webmailen som vanligt.

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Integritetspolicy